MISJA

Misją fundacji jest pomoc aktorom 50 + którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, a także umożliwienie dostępu do kultury w miejscach gdzie dostęp ten jest utrudniony.

FUNDACJA

działa zgodnie z trzema filarami wynikającymi bezpośrednio z misji:

Upowszechnianie kultury i sztuki

Dbamy o to, żeby kultura i sztuka były dostępne dla każdego. Szczególną uwagę zwracamy na miejsca o utrudnionym dostępie do kultury i sztuki. Wierzymy, że obecność kultury i sztuki w tych miejsach jest kluczowa ponieważ można przez nie edukować i uczyć postaw społecznych.

Promowanie tolerancji

Promujemy postawy tolerancyjne i przeciwdziałanie dyskryminacji poprzez sztukę. Działamy na rzecz uznawania i przestrzegania uniwersalnych praw człowieka oraz praw kulturowych.

Wspieranie artystów

Fundacja Otwarta Sztuka posiada specjalny program pomocy artystom, a w szczególności aktorom w wieku powyżej 50 lat. Są to niesamowicie utalentowani i uznani aktorzy, prezentujący najwyższy poziom artystyczny, którzy z powodu braku propozycji zmagają się z trudną sytuacją materialną.

Fundacja zachęca artystów do współpracy w ramach realizacji celów statutowych, gdzie poszukuje nowych form dramatycznych, tworzy i wystawia własne spektakle. Oferuje także zatrudnienie przy realizacji innowacyjnych programów nauki poprzez sztukę oraz edukacji kulturalnej.

STATUT

Statut Fundacji Otwarta Sztuka do pobrania w formacie PDF.