Otwarta Sztuka promuje tolerancję na festiwalu muzycznym Open’er Festival 2016 współpraca z Fundacją Na Rzecz Tolerancji

Gdzie muzyka tam i sztuka, a gdzie sztuka tam i my. Będziemy promować sztukę i uczyć poprzez nią postaw tolerancyjnych.

Fundacja Otwarta Sztuka będzie wspierać działania Fundacji Na Rzecz Tolerancji na festiwalu Open’er Festival 2016. Będziemy promować sztukę, i zgodnie z naszą misją, będziemy uczyć poprzez nią postaw tolerancyjnych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do strefy organizacji pozarządowych (strefy NGO). Przewidujemy wiele aktywności takich jak pokazy filmów czy warsztaty dialogowe.