Antyczne i chrześcijańskie źródła tożsamości – Igor Mitoraj

Współpraca ze Szkołą Sztuki, Komunikacji i Technologii w Oslo oraz Akademią Nansenowską w Lillehammer oraz z Fundacją Otwarta Sztuka.

Planowane działania będą dotyczyły realizacji projektów polegających na:

1/
organizacji dwóch wystaw (w Oslo i w Lillehammer), fotogramów rzeźb Igora Mitoraja i Gustava Vigelanda, autorstwa Tadeusza Cukra,

2/
realizacji dwóch interdyscyplinarnych seminariów (w Oslo i w Lillehammer), omawiających różnice oraz wspólne wątki obecne w sztuce publicznej Mitoraja i Vigelanda oraz ich rolę w budowaniu współczesnej tożsamości europejskiej.

W seminariach udział wezmą eksperci z Polski i z Norwegii oraz nauczyciele, studenci z obu uczelni norweskich. Planujemy podczas seminariów zaprezentowanie pierwszej na świecie monografii (w języku angielskim), dot. twórczości Mitoraja, autorstwa dr Beaty Klocek di Biasio (autorka będzie też odpowiedzialna za merytoryczne opracowanie katalogu wystaw).

Na potrzeby projektu zostanie także stworzony specjalny produkt cyfrowy/animacja w technologii rzeczywistości wirtualnej 3D (Virtual Reality) w innowacyjny sposób odnoszący się do twórczości Igora Mitoraja i Gustava Vigelanda. Do współpracy przy realizacji animacji w rzeczywistości wirtualnej chcemy zaprosić studentów Szkoły Sztuki, Komunikacji i Technologii w Oslo, natomiast do współpracy w realizacji wystawy chcemy zaprosić studentów z Wydziału Sztuk Plastycznych Akademii Nansenowskiej. Zakładana liczba odbiorców planowanego w przyszłości projektu: ok. 500 osób: studentów i nauczycieli z obu uczelni norweskich.

Współpraca z dwoma uczelniami norweskimi ma, między innymi, na celu przybliżenie norweskim partnerom wiedzy na temat polskiej sztuki współczesnej i polskiej historii oraz sposobów upamiętnienie dziedzictwa kulturowego oraz sposobów dokumentowania dorobku kultury poprzez sztukę, z zastosowaniem innowacyjnej technologii rzeczywistości wirtualnej 3D (Virtual Reality).