Raport końcowy projektu Uchodźca w szkole i w gminie zrealizowany przez Fundację na Rzecz Tolerancji