Jakub Michalski

Fundator, Prezes Zarządu oraz współzałożyciel Fundacji Otwarta Sztuka - Jakub Michalski jest studentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz absolwentem liceum im. J. Grotowskiego w Warszawie, w którym zainspirowany teatrem i problematyką społeczną postanowił założyć organizację wspierającą kulturę i sztukę.


Anna Wojton

Przewodnicząca Rady Fundacji oraz współzałożycielka Fundacji Otwarta Sztuka - Anna Wojton jest aktorką filmowa i teatralną, absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Znając środowisko aktorskie oraz jego problemy postanowiła pomóc kolegom, którzy w wieku 50 + mają coraz mniejsze możliwości na pracę w swoim zawodzie poprzez stworzenie w naszej Fundacji specjalnego programu pomocy artystom w wieku 50 +.